Du học hè tiếng Anh tại Philippines 2017
Hiển thị
  22/08/2018

Thông báo mức phí Visa và ACR-I Card mới tại Philippines

Từ ngày 01/09/2018, Chính phủ Philippines sẽ áp dụng mức phí mới khi ban hành thẻ Visa và ACR-I card cho du học sinh quốc tế.


Danh mục
Khóa học

Fanpage