Du học hè tiếng Anh tại Philippines 2017
Hiển thị
  23/02/2017

Du học Philippines trường Anh ngữ Quốc tế MK

Hầu hết các học viên đều tham gia khóa học tiếng Anh tại Pihlippines ngắn hạn từ 1- 6 tháng, nên đồi hỏi phải tập trung chuyên sâu về rèn luyện, để đảm bảo đạt kết quả cao, thời gian học kéo dài từ 8-10 tiếng/ ngày.


Danh mục
Khóa học

Fanpage