Học tiếng Anh tổng quát ESL tại Philippines

  11/01/2017    Lượt xem : 2178

Chương trình ESL bao quát cả 4 kỹ năng Listening, Speaking, Reading, Writing.ESL là giáo trình đào tạo tiếng Anh một cách toàn diện, khi học viên tham dự chương trình này sẽ được các giáo viên kiểm tra đầu vào.

Khóa học
Danh mục

Fanpage