Cả nhà cùng học tiếng Anh tại Philippines - Family Course

  09/06/2017    Lượt xem : 1398

Để cho con em mình một mình đi du học tiếng Anh tại Philippines là điều đáng lo của đa số phụ huynh . Tham gia khoá học tiếng Anh cho gia đình Family Course , phụ huynh vừa giám sát con em mình , vừa tận dụng thơi gian để nâng cao trình độ tiếng Anh giao

Học tiếng Anh tại Philippines theo mô hình Sparta là gì ?

  15/06/2017    Lượt xem : 932

Học viên lần lượt được trải nghiệm các lớp học Man to Man (1 kèm 1) tập trung khá nhiều vào phần Pronunciation, Speaking . Riêng lớp học nhóm nhỏ (1:4) và nhóm lớn (1:6) chủ yếu phát triển kỹ năng Discussion, Presentation, Talk, Listening, Writing, Readi

Khóa học
Danh mục

Fanpage