Các khoá học tiếng Anh chuyên sâu tại IDEA CEBU

  31/10/2017    Lượt xem : 4722

IDEA Cebu đào tạo sinh vên trở thành diễn giả tiếng Anh có sức thu hút là kỹ năng năng quan trọng nhất . Vì vậy ngoài việc giảng dạy về ngữ pháp , còn phát triển các kỹ năng đặc biệt tập trung vào các yếu tố cơ bản của truyền thông bao gồm : Xây dựng log

Khóa học
Danh mục

Fanpage